כפר האורנים | שלב א

מטה בנימין

כפר האורנים שלב א'
ישוב איכותי ומצליח מאוד של בתים צמודי קרקע
הקמה של כל התשתיות לרבות כבישים, קירות תמך, חשמל מים ביוב גדרות ותאורת ביטחון.
שלב א' כולל 160 קוטגים צמודי קרקע 
חזרה לכלל הפרויקטים