מגדלי ההי טק

תל אביב

פרויקט ענק בתל אביב
10 דונם
330 דירות
שני מגדלים של 30 קומות
4 גני ילדים
חזרה לכלל הפרויקטים