בית הסופר

תל אביב

סמוך לתיאטרון הבימה, הסינמטק, תיאטרון הקאמרי ומתחם שרונה
בנין לשימור ומגדל דירות 
חזרה לכלל הפרויקטים