כפר האורנים | שלב ב

מטה בנימין

כפר האורנים שלב ב'
ישוב איכותי ומצליח מאוד של בתים צמודי קרקע המשתרע על כ-170 דונם
הקמה של כל התשתיות לרבות כבישים, קירות תמך, חשמל מים ביוב גדרות ותאורת ביטחון.
בשלב ב' הוקמו 130 צמודי קרקע
 
חזרה לכלל הפרויקטים